Wednesday, December 06, 2023

Гема Пласт - ЦТС гарантира најдобра можна услуга со своето најекспедитивно и најефикасно сервисно искуство за своите клиенти. Заложбата на компанијата кон задоволување на своите клиенти главно е базирана на пракса на чесна сервисна политика...

Специфично компанијата нуди:

•  Комплетен асортиман на квалитетни производи од полето на пластични маси.

•  Сетифициран квалитетен менаџмент систем за сите производи и услуги.

•  Ефективна техничка подршка.

•  Компетативни и пазарни услови за продажба.

На картата може да ги погледете подетално локациите каде целосно или делумно Гема Пласт - КМ има работено: